ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 30/11/2020 (15/12/2020 07:08)

Các tin khác:
Tiến độ thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) Tuần 38 (25/9/2019 01:27)
Tiến độ thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tuần 35 (4/6/2019 01:45)
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 31/12/2021 (13/5/2019 09:30)
Xem tin theo ngày
Ngày