ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 31/12/2021

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN) TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020 KHỐI LƯỢNG TỔNG THỂ: LŨY KẾ ĐẠT 82%

Gói thầu CP1a (Đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 81,05 % Gói thầu CP1b (Đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 90,80% Gói thầu CP2 (Đoạn trên cao và depot): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 90% Gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 65%

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày