ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 30/11/2020

KHỐI LƯỢNG TỔNG THỂ: LŨY KẾ ĐẠT 79% Gói thầu CP1a (Đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 79,30 % Gói thầu CP1b (Đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 89,10% Gói thầu CP2 (Đoạn trên cao và depot): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 88,49% Gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 62,60%

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày