ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Bảng thống kê về danh mục quy phạm văn bản pháp luật về đấu thầu

 

STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
143/2013/QH1326/11/2013Luật Đấu ThầuQuốc Hội
2734/CT-TTg17/5/2011Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPCChính phủ
31315/CT-TTg03/08/2011Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầuChính phủ
4130/2013/NĐ-CP16/10/2013Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchChính phủ
563/2014/NĐ-CP26/6/2014Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầuChính phủ
615/2015/NĐ-CP14/2/2015Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tưChính phủ
730/2015/NĐ-CP17/3/2015Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tưChính phủ
808/2016/QĐ-TTg26/02/2016Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trungChính phủ
950/2016/NĐ-CP01/06/2016Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tưChính phủ
1047/CT-TTg27/12/2017Chỉ thị 47/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nướcChính phủ
1163/2018/NĐ-CP04/05/2018Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tưChính phủ
1217/2019/QĐ-TTg08/04/2019Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng LCNT đặc biệt theo Điều 26 Luật đấu thầuChính phủ
1303/2009/TT-BKH16/04/2009Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đấtBộ Kế hoạch và Đầu tư
1403/2010/TT-BKH27/01/2010Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắpBộ Kế hoạch và Đầu tư
1501/2015/TT-BKH14/2/2015Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT, HSYC, HSMQT gói thầu dịch vụ tư vấnBộ Kế hoạch và Đầu tư
1603/2015/TT-BKHĐT06/5/2015Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắpBộ Kế hoạch và Đầu tư
1705/2015/TT-BKHĐT16/06/2015Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóaBộ Kế hoạch và Đầu tư
1810/2015/TT-BKHĐT16/10/2015Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
1911/2015/TT-BKHĐT27/10/2015Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2011/2015/TT-BKHĐT27/10/2015Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranhBộ Kế hoạch và Đầu tư
2119/2015/TT-BKHĐT27/11/2015Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
2223/2015/TT-BKHĐT21/12/2015Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
2303/2016/TT-BKHĐT05/05/2016Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
2407/2016/TT-BKHĐT29/06/2016Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạngBộ Kế hoạch và Đầu tư
2510/2016/TT-BKHĐT22/07/2016Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
2615/2016/TT-BKHĐT29/09/2016Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tưBộ Kế hoạch và Đầu tư
2714/2016/TT-BKHĐT29/09/2016Thông tư quy định chi tiết lập HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấnBộ Kế hoạch và Đầu tư
2816/2016/TT-BKHĐT16/12/2016Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đấtBộ Kế hoạch và Đầu tư
29830/QĐ-BKHĐT16/06/2017Quyết định ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ Kế hoạch và Đầu tư
3004/2017/TT-BKHĐT15/11/2017Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaBộ Kế hoạch và Đầu tư
3106/2017/TT-BKHĐT05/12/2017Thông tư Quy định chi tiết về cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
3205/2018/TT-BKHĐT10/12/2018Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3304/2019/TT-BKHĐT25/01/2019 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và  thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3403/CT-BKHĐT24/05/2019Chỉ thị về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy  lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầuBộ Kế hoạch và Đầu tư
3507/2015/TTLT-BKHĐT-BTC08/9/2015Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạngBộ Tài chính
36190/2015/TT-BTC17/11/2015Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủBộ Tài chính
3734/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc giaBộ Tài chính
3835/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trungBộ Tài chính
3958/2016/TT-BTC29/03/2016Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệpBộ Tài chính
4002/2015/TT-BLĐTBXH12/01/2015Thông tư quy định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nướcBộ Lao động, Thương binh và Xã hội
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày