ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Bảng thống kê về danh mục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

 I - Pháp lý 

STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
106/2017/QH1416/06/2017Luật Đường sắtQuốc Hội
256/2018/NĐ-CP16/04/2018Nghị định Chính phủ  quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt Chính phủ
 
II - Văn bản Pháp luật 
STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
1687/BQLĐSĐT-KTĐT03/03/2017Xin ý kiến liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị theo Thông tư 37/2014/TT-BGTVT ngày 03/09/2014Ban Quản lý Đường sắt đô thị
22963/BGTVT-KCHT22/03/2017Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BGTVT ngày 3/09/2014Bộ Giao thông vận tải
3254/BQLĐSĐT-KTĐT06/02/2018Về việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ dọc tuyến đường sắt đô thị liên quan đến Thông tư 37/2014/TT-BGTVT ngày 03/09/2014Ban Quản lý Đường sắt đô thị
4174/TB-VP20/03/2018Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh tuyến tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ dọc tuyến đường sắt đô thịỦy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh
51238/BQLĐSĐT-KTĐT27/06/2018Về việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ dọc tuyến đường sắt đô thị liên quan đến Thông tư 37/2014/TT-BGTVT và hướng dẫn liên quanBan Quản lý Đường sắt đô thị
611973/VP-ĐT30/10/2018Về việc thực hiện Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtỦy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh
71713/BQLĐSĐT-KTĐT17/09/2018Về báo cáo việc thực hiện Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtBan Quản lý Đường sắt đô thị
81504/BQLĐSĐT-KTĐT07/08/2019Về việc thực hiện Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtBan Quản lý Đường sắt đô thị
91690/BQLĐSĐT-KTĐT26/08/2019Về việc thực hiện Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtBan Quản lý Đường sắt đô thị
108277/BGTVT-KCHT30/08/2019Về cấp có thẩm quyền chấp thuận vùng kiểm soát xây dựng theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018Bộ Giao thông vận tải
1111899/SXD-KTXD24/09/2019Về cấp có thẩm quyền chấp thuận vùng kiểm soát xây dựng theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtSở Xây dựng
129436/VP-ĐT11/10/2019Về cấp có thẩm quyền chấp thuận vùng kiểm soát xây dựng theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtỦy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh
132322/BQLĐSĐT-KTĐT01/11/2019Về cấp có thẩm quyền chấp thuận vùng kiểm soát xây dựng theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtBan Quản lý Đường sắt đô thị
1415124/SXD-KTXD20/11/2019Về phân cấp cấp có thẩm quyền chấp thuận vùng kiểm soát xây dựng theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtSở Xây dựng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày