ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Xem nội dung bài viết
Kế hoạch số 7612/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 7612/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàng thành phố. (File đính kèm) 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày