ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Chào mừng ngày quốc tế phòng chống tham nhũng 09/12/2020

Tổ chức ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng thiết thực, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình hiện nay.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng:  

Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC)

Luật phòng chống tham nhũng

Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ Tướng Chính phủ

Nghị định số 59 ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Kế hoạch số 5473 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Chỉ thị 06 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của UBND TPHCM TPHCM về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Chỉ thị số 45-CT-TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết luận số 80 của Ban Bí Thư Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày