"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Các quy hoạch khác có liên quan

Các Quy hoạch khác có liên quan (15/11/2016 09:16)

Các tin khác:
Xem tin theo ngày
Ngày