ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu
Kết quả lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu của BQLĐSĐT trong tháng 10/2020

 1. Dự án MRT2:

- KQLCNT gói Tư vấn thẩm tra dự toán CS2B: Trung tâm Tư vấn Kinh tế Xây dựng; (File đính kèm)

- KQLCNT gói Tư vấn đấu thầu lựa chọn các nhà thầu Tư vấn TKBVTC, Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán di dời các công trình HTKT: Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam; (File đính kèm)

- Thông báo mời thầu gói Tư vấn TKBVTC di dời và tái lập công trình điện; (File đính kèm)

- Thông báo mời thầu gói Tư vấn TKBVTC di dời và tái lập công trình cấp nước; (File đính kèm)

- Thông báo mời thầu gói Tư vấn TKBVTC di dời và tái lập công trình thoát nước, biển báo, cây xanh, giao thông; (File đính kèm)

 

2. Dự án Tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

- KQLCNT gói Tư vấn KS, TKBVTC  -Dự toán: Liên danh Công ty Nhất Nguyên - An Sơn (File đính kèm)

 

3. Nâng cấp, hiệu chỉnh Hệ thống chính quyền điện tử

- KQLCNT gói Tư vấn giám sát: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; (File đính kèm)

- KQLCNT gói Tư vấn quản lý hạng mục: Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại công nghệ cao Kim Ngân; (File đính kèm)

- KQLCNT gói Xây dựng, hiệu chỉnh, triển khai phần mềm tại BQLĐSĐT: Cty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn mới. (File đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 11 - 20 trong 73 kết quả tìm kiếm.
Xem tin theo ngày
Ngày