ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương (7/9/2016 09:07)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án thuộc dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Các tin khác:
Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM, Bến Thành - Tham Lương (20/8/2016 09:19)
Đăng tải thông báo mời quan tâm (10/8/2016 07:31)
Lập thiết kế khung kỹ thuật (FEED) và thực hiện dự án xây dựng công trình đường sắt đô thị số 5 (7/4/2016 09:16)
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lực chọn nhà thầu triển khai ứng dụng CNTT tại BQLĐSĐT (17/11/2015 02:42)
Thông tin về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyến Metro số 2 (13/11/2015 01:37)
Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (14/10/2015 07:05)
Phiếu đăng ký thông báo đấu thầu hạng mục Công nghệ Thông tin Ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM (23/9/2015 03:10)
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CS3 xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương (7/9/2015 03:26)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN MONORAIL SỐ 2 VÀ SỐ 3 (31/8/2015 08:44)
Hiển thị kết quả từ 61 - 70 trong 72 kết quả tìm kiếm.
Xem tin theo ngày
Ngày