ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 

 

 NHIỆM VỤ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
 •  1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

   

  2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.


  3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 •  

 •  Cơ cấu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022

   STT

  Đặc điểm

  Số lượng

  1

  Giới tính

  Nam

  32

  Nữ

  26

  2

  Dân tộc

  Kinh

  58

  3

  Tôn giáo

  Không

  58

  4

  Trình độ chuyên môn

  Cao học

  13

  Đại học

  37

  Cao đẳng

  Trung cấp

  3

  5

  Đảng viên sinh hoạt đoàn

  Đảng viên

  24

  6

  Lý luận chính trị

  Cao cấp

  0

  Trung cấp

  21

  Sơ cấp

  28

  7

  Độ tuổi trung bình

  28,1

   (Cao nhất: 37, thấp nhất: 24)

 •