video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VỚI TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023 - CHỦ ĐỀ “XÂY DỰNG ...

BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VỚI TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023 - CHỦ ĐỀ “XÂY DỰNG NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Nhằm thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" được tổ chức từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã triển khai Kế hoạch số 2281/KH-BQLĐSĐT ngày 27 tháng 9 năm 2023 với các nội dung:

1. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các trang tin điện tử (website) và mạng xã hội (facebook) của Ban QLĐSĐT về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, cử nhân sự đi tập huấn học tập tại nước ngoài nâng cao trình độ, hiểu biết, kiến thức bắt kịp với sự phát triển của thế giới; tổ chức các buổi báo cáo nội bộ, chia sẽ nghiên cứu, cùng nhau trao đổi học hỏi. Vận động, khuyến khích viên chức, người lao động duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân. Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tâp.

 3. Treo băng rôn hưởng ứng thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời tại trụ sở Ban QLĐSĐT; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ học tập để viên chức và người lao động biết và tham gia.

Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng. Và cũng để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 295 kết quả tìm kiếm.
Trang của 30
Xem tin theo ngày
Ngày