video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
Hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “cây tre viêt nam”

Sáng 19/6, Đảng ủy Ban Quản lý Đường sắt đô thị tham dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu Tác phẩm “Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” (Tác phẩm) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng tổ chức. Toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Ban và Công ty HURC1 tham gia Hội nghị tại 03 điểm cầu trực tuyến ở 03 trụ sở chính.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Báo cáo viên Hội nghị đã giới thiệu, phân tích các nội dung chính của Tác phẩm.

Có thể thấy, Tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ công tác nghiên cứu cẩn thận, giúp chúng ta hiểu rõ lý luận và thực tiễn hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư - một trường phái ngoại giao đặc sắc của thời đại Hồ Chí Minh, thấm đượm tâm hồn và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu, tổng hợp quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao, về thành tựu của ngoại giao, hội nhập quốc của Việt Nam và chỉ ra những nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại Việt Nam trong thời gian tới; khẳng định sự hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong gần 40 năm đổi mới; góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm chống phá mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 309 kết quả tìm kiếm.
Trang của 31
Xem tin theo ngày
Ngày