ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Bảng tin BQLĐSĐT
BẢNG TIN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10/2019

1. Tuyến metro số 1:

Hồ sơ điều chỉnh dự án: Hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được Bộ Xây dựng xem xét và có ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã có ý kiến thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án. Đến nay, Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án đã họp được 04 phiên.

Khối lượng tổng thể: Lũy kế đạt 67,79%.

Gói thầu CP1a: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt: 62,7%.

Gói thầu CP1b: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt: 79,6%.

Gói thầu CP2: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt: 81,12%.

Gói thầu CP3: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt: 49,2%.

Công nhân thi công hạng mục lắp đặt thép sàn gói thầu CP1a

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý nguyên tắc, cách thức xác định mức vay lại, giá trị vốn cấp phát, cho vay lại và cách thức giải ngân theo ý kiến của Bộ Tài chính.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang chuẩn bị các nội dung để tiến hành thương thảo, đàm phán với Liên danh NJPT về Phụ lục hợp đồng số 19 của Hợp đồng Tư vấn chung.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các gói thầu tư vấn của Dự án; hoàn tất thủ tục chuyển giao chủ đầu tư Dự án tăng cường mảng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sang Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Xử lý màu sơn đồng bộ cho hệ thống mái kéo nhà ga trên cao.

Thi công Epoxy 264 tại nhà tín hiệu depot.

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật trong việc giải trình và cung cấp hồ sơ để đẩy nhanh công tác thẩm định.

Triển khai các công việc liên quan giải quyết khiếu kiện của nhà thầu gói thầu CP2.

Tập trung rà soát khắc phục các nội dung theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Tập trung nhân lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tuyến số 1.

2. Tuyến metro số 2:

Hồ sơ điều chỉnh dự án: Bộ Xây dựng đã có ý kiến về thiết kế cơ sở. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và Bộ Tài chính  đã có ý kiến thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án. Đến nay, Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án đã họp 07 phiên.

Giải phóng mặt bằng: Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang phối hợp Ban Chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố xem xét và tiếp tục làm việc trực tiếp với Ngân hàng ADB để hoàn thiện Kế hoạch tái định cư cập nhật và trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

Hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật:  Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức thực hiện hạng mục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và thống nhất chọn phương án tổ chức thực hiện di dời các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng Dự án.

Tình hình triển khai các gói thầu chính:

- Gói thầu CP0: Xây dựng kế hoạch thực hiện bước tiếp theo trên cơ sở chấp thuận chủ trương Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Gói thầu CP1: Việc nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình CP1 vào sử dụng sẽ được thực hiện sau khi Dự án điều chỉnh được phê duyệt.

- Gói thầu CP3a, CP3b: Tiếp tục phát hành 08 Phụ lục Hồ sơ mời thầu CP3a và 05 Phụ lục Hồ sơ mời thầu CP3b sửa đổi trên cơ sở các nội dung làm rõ Hồ sơ mời thầu (gia hạn lần 5 đến ngày 29/11/2019); Tiếp tục rà soát các câu trả lời, câu hỏi của các ứng thầu và hoàn thiện Hồ sơ mời thầu.

- Gói thầu CP5: Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang hoàn tất Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật).

- Các gói thầu còn lại (CP2, CP4, CP6, CP7): Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Hồ sơ mời thầu.

Tình hình triển khai các gói thầu tư vấn:

- Gói thầu CS1, CS3, CS4: Thực hiện các thủ tục kết thúc Hợp đồng.

- Gói thầu CS2 (Tư vấn IC): Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Tư vấn IC đã ký kết Phụ lục Hợp đồng số 11 và số 12 trên cơ sở các nội dung đã thống nhất. Hiện nay, đang tiếp tục làm việc với Tư vấn IC để thực hiện các thủ tục thanh toán và yêu cầu Tư vấn bắt đầu lại dịch vụ tư vấn.

Tập trung nhân lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tuyến số 2.

3. Tuyến metro số 5, Cầu Sài Gòn – Bến xe Cần Giuộc mới:

3.1. Tuyến metro số 5 – giai đoạn 1 (Cầu Sài Gòn – Ngã tư Bảy Hiền):

- Chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân Thành phố đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án tuyến metro số 5 – giai đoạn 1) về công tác chuẩn bị đầu tư dự án; Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức Lễ đóng mở thầu gói thầu Tư vấn lập hoàn chỉnh Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi và rà soát Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu; Ban đã đề nghị Ngân hàng EIB xác nhận khả năng cam kết tham gia tiếp tục tài trợ.

- Tiểu dự án lập Thiết kế FEED: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc ngừng triển khai Tiểu dự án thiết kế FEED. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn Ban Quản lý Đường sắt đô thị thực hiện các thủ tục kết thúc Tiểu dự án lập Thiết kế FEED. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang triển khai thực hiện.

3.2. Tuyến metro số 5 – giai đoạn 2 (Ngã tư Bảy Hiền – Bến xe Cần Giuộc mới):

Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi của Dự án do KOICA tài trợ đến năm 2022. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tiếp tục theo dõi ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, theo dõi và giải trình về đề xuất thực hiện tuyến metro số 5 giai đoạn 2 theo hình thức PPP.

4. Các dự án chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật:

Tuyến metro số 4b – 1 (Nhánh Sân bay Tân Sơn Nhất):

-       Dự án HTKT nghiên cứu tiền khả thi: Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến cuối năm 2020. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tiếp tục theo dõi ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo dõi ý kiến của Sở Tài chính về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi.

- Dự án HTKT nghiên cứu khả thi: Hiện nay, Tư vấn KEXIM đã đề nghị kết thúc phần hỗ trợ kỹ thuật của phía Hàn Quốc.

Dự án HTKT nghiên cứu khả thi tuyến số 2 – đoạn 2 đầu tuyến: Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chỉ đạo về việc chủ động trao đổi làm việc với Ngân hàng KfW và hoàn thiện Văn kiện dự án; Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã đề nghị Ngân hàng KfW xác nhận về việc gia hạn khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khả thi dự án.

Tuyến metro số 3a: Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã liên hệ với JICA về việc tái khởi động lại dự án.

Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành: Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai thực hiện các công việc Dự án. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế tại khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành và lập quy hoạch chi tiết xung quanh các nhà ga ngầm của các tuyến đường sắt đô thị cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối đồng bộ tuyến số 1 và tuyến số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành: trình Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

5. Công tác chuẩn bị cho vận hành, bảo dưỡng tuyến metro số 1:

Dự án TC2: Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu nguồn vốn đối ứng của dự án.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1): Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; chấp thuận chủ trương bố trí diện tích cho thuê để làm trụ sở tạm cho Công ty. Hiện nay, Sở Tài chính, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp nghiên cứu, tham mưu theo quy định về việc giao dự toán kinh phí cho Công ty.

6. Công tác giải ngân:

- Tạm ứng ngân sách thành phố cho tuyến metro số 1: 1.963/2.158,5 tỷ đồng, đạt 90,98%.

- Vốn ODA cấp phát: 17,318/99 tỷ đồng, đạt 17,49%

- Vốn ODA vay lại từ Chính phủ: 0/364 tỷ đồng đạt 0%

- Vối đối ứng ODA: 221,640/340,735 tỷ đồng, đạt 65,05%

- Vốn Ngân sách Thành phố: 2,418/2,970 tỷ đồng, đạt 81,42%

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ Ngân sách Trung ương năm 2019, rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày