ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin tức - sự kiện
Tầm quan trọng của công tác thí nghiệm vật liệu

Kiểm định công trình xây dựng là hoạt động khảo sát, kiểm tra, đo đạc, thử nghiệm, định lượng một hay nhiều tính chất của vật liệu, sản phẩm hoặc kết cấu công trình. Trên cơ sở đó, căn cứ vào mục tiêu kiểm định, tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá và rút ra những kết luận về công trình theo quy định của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng. Khi tiến hành công tác kiểm định công trình, một nội dung quan trọng là tiến hành các thí nghiệm công trình để xác định các tính chất, các thông số kĩ thuật của sản phẩm hoặc kết cấu công trình.

Chất lượng của công trình xây dựng mới, trước hết phụ thuộc vào chất lượng của các loại vật liệu sử dụng, vào qui trình và công nghệ thi công. Để so sánh, đánh giá chất lượng công trình với các yêu cầu kĩ thuật của đồ án thiết kế, công tác Thí nghiệm và Kiểm định đóng vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình. Các kết quả Thí nghiệm và Kiểm định công trình là các tài tiệu bắt buộc để nghiệm thu, lưu hồ sơ kĩ thuật để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Thí nghiệm vật liệu là công tác không thể thiếu trong tất cả các công trường xây dựng, là căn cứ để đánh giá chất lượng, giải quyết tranh chấp giữa các bên, căn cứ để nghiệm thu công trình xây dựng.

Ngoài ra, kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng còn là căn cứ để đánh giá chất lượng hiện hữu của công trình trong quá trình khai thác và sử dụng.

Một số công tác thí nghiệm vật liệu tại gói thầu CP1a thuộc Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên):

- Thí nghiệm nén mẫu BT

- Thí nghiệm tần suất mẫu thép

- Kiểm tra tần suất tập kết vật tư tại nhà máy BT

- Thí nghiệm mẫu cát san lấp tại nguồn

- Thí nghiệm nén mẫu vữa bảo vệ chống thấm

- Và rất nhiều các thí nghiệm khác…

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 176 kết quả tìm kiếm.
Trang của 18
Xem tin theo ngày
Ngày