ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

THÔNG BÁO TẠM HOÃN PHẦN THI VIẾT CHO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

Ban Quản lý Đường sắt đô thị xin thông báo đến các ứng viên cho đợt tuyển dụng năm 2020. Do tình hình dịch chuyển biến phức tạp đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tập trung đông người, Ban Quản lý Đường sắt đô thị xin thông báo tạm hoãn thời gian thi cho đợt 1 - tuyển dụng năm 2020.
Thời gian thi mới sẽ được thông báo đến ứng viên và trên các trang thông tin đại chúng của Ban.

Rất mong các ứng viên thông cảm và chung tay trong tình hình chung của cả nước.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị xin thông báo.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày