ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

THÔNG BÁO THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ.

(Các bạn đừng nhầm lẫn với tuyển dụng đào tạo KỸ THUẬT VIÊN LÁI TÀU nhé, HCMC METRO sẽ thông báo nội dung này sau)

Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức phần viết vào lúc 8g30 ngày 20/5/2020 (thứ 4) tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị - 29 Lê Quý Đôn, P7, Q3. Thời gian phỏng vấn dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020.

Để các Anh chị có thời gian ôn tập và chuẩn bị tốt nội dung. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thông báo lại NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ PHẦN VIẾT nhé.

A. THỂ LỆ

1. Phần viết áp dụng cho ứng viên đạt tiêu chuẩn vòng xét hồ sơ. Phần viết là một phần của Vòng phỏng vấn và chiếm 20% trong tổng số điểm trúng tuyển (100 điểm).

2. Thời gian làm bài: Tổng cộng 40 phút.

3. Thang điểm: tối đa 20 điểm.

4. Hình thức:

4.1. Đối với thí sinh ứng tuyển vào vị trí Quản lý dự án, vị trí Kế hoạch – Hợp đồng, vị trí Tài chính – Kế toán, vị trí Tổ chức - Đào tạo và vị trí Tổng hợp (của Phòng Kế

hoạch - Hợp đồng), thực hiện như sau:

-  Phần trắc nghiệm: 20 câu hỏi.

- Phần viết: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi vào giấy (viết tối thiểu 200 từ).
4.2. Đối với các ứng viên dự tuyển vào vị trí Hành chính – Quản trị, vị trí Văn thư – Lưu trữ, vị trí Tổng hợp (của Văn phòng) và vị trí Truyền thông, thực hiện như sau:
- Thí sinh trả lời 02 câu hỏi (viết tối thiểu 400 từ, không làm bài trắc nghiệm).

B. NỘI DUNG

I. Phần Trắc nghiệm:

1. Đối với vị trí Quản lý dự án, Kế hoạch – Hợp đồng và Tổng hợp (của phòng Kế

hoạch - Hợp đồng)

- Nội dung liên quan đến: Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016; Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016;
- Kiến thức về: Quản lý dự án; Quản lý Hợp đồng, Hợp đồng FIDIC, Hợp đồng EPC; kiến thức về quản lý Nhà nước về xây dựng, vốn; quản lý dự án đầu tư vốn ODA; nghiệp vụ về lập dự toán, định giá xây dựng, nghiệm thu …;

2. Đối với vị trí Tài chính – Kế toán

- Nội dung liên quan đến: Luật Kế toán ngày 20/11/2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Bảo hiểm Xã hội ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

- Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016; Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019; Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018;

- Kiến thức về: nghiệp vụ kế toán, thuế, các hình thức kế toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, quản lý Nhà nước về vốn…;

3. Đối với vị trí Tổ chức và Đào tạo

- Nội dung liên quan đến: Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Bảo hiểm Xã hội ngày 20/11/2014;

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012; Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010; Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017;

- Thông tư 15/2015/TT-BNV ngày 25/12/2012;

- Kiến thức về: quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tổ chức bộ máy, công chức - công vụ, đào tạo, thi đua – khen thưởng, đánh giá viên chức, kỷ luật – khen thưởng viên chức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…;

II. Phần viết

- Nội dung hiểu biết về:

+ Ban Quản lý Đường sắt đô thị, về hệ thống đường sắt đô thị;

+ Kiến thức về quản lý dự án, hợp đồng;

+ Kiến thức liên quan đến kế hoạch, mục tiêu công việc; quá trình công tác, học tập đã

trải qua; các vấn đề về thời sự đang được quan tâm;

+ Kiến thức tổng hợp liên quan đến lĩnh vực và vị trí dự tuyển.

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày