ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Điều chỉnh nội dung của Kế hoạch tuyển dụng vị trí bảo vệ, vệ sinh năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh nội dung của Kế hoạch tuyển dụng vị trí bảo vệ, vệ sinh

năm 2022

         

Căn cứ Kế hoạch số 2701/KH-BQLĐSĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về tuyển dụng vị trí bảo vệ, vệ sinh năm 2022;

Ban Quản lý Đường sắt đô thị điều chỉnh nội dung của Kế hoạch tuyển dụng vị trí bảo vệ, vệ sinh năm 2022 như sau:

1. Tại điểm b, mục 2.3, phần II  được điều chỉnh như sau:

          b1. Vị trí bảo vệ: Có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi được điều chỉnh thành: Có độ tuổi từ 18 trở lên.

b2. Vị trí vệ sinh:

-  Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên được điều chỉnh thành: Trình độ từ lớp 6 trở lên.

-  Có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi được điều chỉnh thành: Có độ tuổi từ 18 trở lên.

* Bổ sung b3. Trường hợp khác: Trường hợp ứng viên không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ (tiêu chuẩn riêng) nhưng có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng giao tiếp tốt,..(tiêu chuẩn chung) và được Lãnh đạo Ban thông qua hồ sơ dự tuyển.

2. Tại phần III được điều chỉnh như sau:

“ - Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 25/11/2021: Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

-     Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 30/11/2021: Phòng Tổ chức và Đào tạo rà soát hồ sơ và báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

-     Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 03/12/2021: Niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển trên trang tin điện tử của Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn.

-     Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021: Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức phỏng vấn; báo cáo kết quả tuyển dụng với Trưởng ban – Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

-     Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021: Thực hiện niêm yết kết quả tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Trưởng ban ra Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển và thông báo cho ứng viên được biết.

-     Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 30/12/2021: Ban Quản lý Đường sắt đô thị chuẩn bị thủ tục để tiếp nhận nhân sự.

Được điều chỉnh thành:

- Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 17/12/2021: Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

-     Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 22/12/2021: Phòng Tổ chức và Đào tạo rà soát hồ sơ và báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

-     Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 24/12/2021: Niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển trên trang tin điện tử của Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn.

-     Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 29/12/2021: Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức phỏng vấn; báo cáo kết quả tuyển dụng với Trưởng ban – Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

-     Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 31/12/2021: Thực hiện niêm yết kết quả tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Trưởng ban ra Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển và thông báo cho ứng viên được biết và chuẩn bị thủ tục để tiếp nhận nhân sự.”

Các nội dung điều chỉnh trên có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 và các nội dung còn lại của Kế hoạch số 2701/KH-BQLĐSĐT ngày 05 tháng 11 năm 2021 vẫn không thay đổi.

Trên đây là Kế hoạch điều chỉnh nội dung của Kế hoạch tuyển dụng bảo vệ, vệ sinh năm 2022 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị./.

                                                    

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày