ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Kế hoạch phỏng vấn đối với các ứng viên tuyển dụng vị trí bảo vệ, vệ sinh năm 2022

 Kế hoạch phỏng vấn đối với các ứng viên tuyển dụng vị trí bảo vệ năm 2022 như  sau

Thời gian: Phỏng vấn từ 1 buổi dự kiến ngày 27 tháng 12 năm 2021

Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp.

Thành phần phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng và Tổ giúp việc Hội đồng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày