"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

giới thiệu tuyến số 6

Hình Tuyến Metro số 6

-         Hướng tuyến: Bà Quẹo – Âu Cơ – Lũy Bán Bích – Tân Hòa Đông – Vòng xoay Phú Lâm.

-         Tổng chiều dài: 6,8 km đi ngầm.

-         Số lượng ga: 7 ga ngầm.

-         Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Depot Tham Lương.

-         Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,33 tỷ USD.

-        Hình thức đầu tư dự kiến: ODA, PPP… (đã được đăng ký danh mục dự án Quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 theo quyết định 631/QĐ-TTg ngày 29/04/14)

-         Tình hình thực hiện: Tư vấn đang hoàn chỉnh Thiết kế cơ sở.