ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Bảng thống kê về danh mục quy phạm văn bản pháp luật về quản lý dự án
* Quản lý dự án
STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
150/2014/QH1318/06/2014Luật Xây dựngQuốc Hội
203/2016/QH1422/11/2016Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tưQuốc Hội
306/2017/QH1416/06/2017Luật Đường sắtQuốc Hội
439/2019/QH1413/06/2019Luật Đầu tư côngQuốc Hội
515/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tưChính phủ 
637/2015/NĐ-CP22/04/2015Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựngChính phủ 
744/2015/NĐ-CP06/05/2015Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựngChính phủ 
859/2015/NĐ-CP18/06/2015Nghị định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựngChính phủ 
9119/2015/NĐ-CP13/11/2015Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngChính phủ 
1042/2017/NĐ-CP05/04/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựngChính phủ 
1153/2017/NĐ-CP08/05/2017Nghị định quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựngChính phủ 
1256/2018/NĐ-CP16/04/2018Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắtChính phủ 
1363/2018/NĐ-CP04/05/2018Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tưChính phủ 
1465/2018/NĐ-CP12/05/2018Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắtChính phủ 
15100/2018/NĐ-CP16/07/2018Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ xây dựng (NĐ 59/2015/NĐ-CP, NĐ 42/2017/NĐ-CP)
Chính phủ 
1603/2016/TT-BXD10/03/2016Nghị định quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựngBộ Xây dựng
1710/2016/TT-BXD15/03/2016Nghị định quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng
1813/2016/TT-BXD29/06/2016Thông tư hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựngBộ Xây dựng
1914/2016/TT-BXD30/06/2016Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt NamBộ Xây dựng
2015/2016/TT-BXD30/06/2016Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựngBộ Xây dựng
2116/2016/TT-BXD30/06/2016Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựngBộ Xây dựng
2217/2016/TT-BXD30/06/2016Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựngBộ Xây dựng
2318/2016/TT-BXD30/06/2016Thông tư hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trìnhBộ Xây dựng
2424/2016/TT-BXD01/09/2016Thông tư sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (TT số 17/2016/TT-BXD)Bộ Xây dựng
2530/2016/TT-BXD30/12/2016Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)Bộ Xây dựng
2604/2017/TT-BXD03/03/2017Thông tư quy định về quản lý lao động trong thi công xây dựng công trìnhBộ Xây dựng
2706/2017/TT-BXD25/4/2017Thông tư hướng dẫn thí nghiệm trong hoạt động chuyên ngành xây dựngBộ Xây dựng
2808/2017/TT-BXD16/05/2017Thông tư quy định về chất thải rắn trong xây dựngBộ Xây dựng
2913/2017/TT-BXD08/12/2017Thông tư quy định vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựngBộ Xây dựng
3002/2018/TT-BXD06/02/2018Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.Bộ Xây dựng
* Quản lý chi phí
STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
116/2016/NĐ-CP16/03/2016Nghị định về quản lý và sửa dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoàiChính phủ 
2132/2018/NĐ-CP01/10/2018Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý hỗ trợ sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoàiChính phủ 
368/2019/NĐ-CP14/08/2019Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựngChính phủ 
469/2019/NĐ-CP15/08/2019Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp dồng Xây dựng - Chuyển giaoChính phủ 
505/2016/TT-BXD03/10/2013Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựngBộ Xây dựng
606/2016/TT-BXD03/10/2013Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựngBộ Xây dựng
707/2016/TT-BXD03/10/2013Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựngBộ Xây dựng
808/2016/TT-BXD03/10/2013Thông tư hướng dẫn 1 số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựngBộ Xây dựng
909/2016/TT-BXD03/10/2013Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trìnhBộ Xây dựng
101134/QĐ-BXD08/10/2015Quyết định về việc công bố dịnh mức các hao phí, xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngBộ Xây dựng
11451/QĐ-BXD23/05/2016Quyết định công bố hướng dẫn do bóc khối lượng công trìnhBộ Xây dựng
1201/2017/TT-BXD06/02/2017Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựngBộ Xây dựng
1379/QĐ-BXD15/02/2017Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngBộ Xây dựng
1403/2017/TT-BXD16/03/2017Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng
1505/2017/TT-BXD05/04/2017Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thịBộ Xây dựng
16706/QĐ-BXD30/06/2017Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016Bộ Xây dựng
17964/QĐ-BXD20/09/2017Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trìnhBộ Xây dựng
1809/2016/TT-BTC18/01/2016Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nướcBộ Tài chính
19209/2016/TT-BTC11/10/2016Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sởBộ Tài chính
20210/2016/TT-BTC11/10/2016Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựngBộ Tài chính
21172/2016/TT-BTC27/10/2016Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựngBộ Tài chính
22258/2016/TT-BTC11/11/2016Thông tư quyđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháyBộ Tài chính
23329/2016/TT-BTC26/12/2016Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngBộ Tài chính
2402/2015/TT-BLĐTBXH12/01/2015Thông tư quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.Bộ Lao động thương binh xã hội
2526/2015/TT-BLĐTBXH14/07/2015Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nướcBộ Lao động thương binh xã hội
* Quản lý chất lượng
STTSố Ngày ban hànhNội DungCơ Quan Ban Hành
146/2015/NĐ-CP05/12/2015Nghị định quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngChính phủ 
204/2016/TT-BXD10/03/2016Thông tư quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng
326/2016/TT-BXD26/10/2016Thông tư quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng
403/2019/TT-BXD30/07/2019Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trìnhBộ Xây dựng
504/2019/TT-BXD16/08/2019Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngBộ Xây dựng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày