ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

vận hành - khai thác
Triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt số 1

Ngày 05/6/2015 Ban Quản lý Đường sắt đô thị họp về triển khai Chương trình Phòng chống HIV/AIDS thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên cho tư vấn và các nhà thầu thực hiện dự án gồm: Liên danh tư vấn chung NJPT, nhà thầu Liên danh Shimizu-Maeda, nhà thầu Liên danh SCC, nhà thầu Hitachi.

                                          Toàn cảnh cuộc họp

 Mục tiêu của Chương trình là phát triển và củng cố các cơ chế để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong lực lượng lao động và cộng đồng có liên quan trong việc thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên.

 

Ông Vũ Công Nguyên – Phó Viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) trình bày  về Chương trình can thiệp phòng chống HIV/AIDS

 
 Gia tăng nhận thức về HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy, mại dâm…
     Cải thiện nâng cao năng lực cho ban lãnh đạo các nhà thầu nhằm ứng phó với dịch HIV/AIDS cũng như các vấn đề sức khỏe.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày