Bid closing/opening of prequalification documents for CS2B contract – Metro Line 2 Project Ceremony

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày