NOTICE PREQUALIFICATION RESULT Package: PEER Cosultant (CS2B)

NOTICE

PREQUALIFICATION RESULT

Package: PEER Cosultant (CS2B)

Profect: Ho Chi Minh City Urban Mass Rapid Transit Line 2

Investment Program, Ben Thanh - Tham Lương Line 

(File attached)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày