Procurement - information
The information of Pre-Bid Meeting Package CP5. Project Ho Chi Minh City Metro Line 2, Ben Thanh – Tham Luong route.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày