Procurement - information
Invitation letter for Pre-Bid meeting of package CP3a&CP3b – Metro line 2, 05th March 2018.

 

Agenda for Pre-Bid meeting CP3a&CP3b: (File attached)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày